Sukkerproduktion

Råmaterialet til fremstilling af sukkerraffineret sukker er roersukker og delvist importeret rørsukker. Den primære opgave med sukkerraffinering er at producere et krystalprodukt af høj kvalitet med et saccharoseindhold på mindst 99,9%.

På raffinaderierne produceres de fleste af produkterne i form af tætte stykker af en vis form og styrke og en forholdsvis lille del (ca. 17%) i form af raffineret sukker. På grund af klump sukkerproduktion skelnes sukkerraffineret presset og støbt sukker.

I efterkrigsårene fandt restaureringen og udviklingen af ​​raffinaderiproduktionen hovedsagelig på basis af pressemetoden, at den var mindre arbejdskrævende og lettere at mekanisere og automatisere. På den måde har de senere år næsten helt erstattet den gamle måde at lave støbt raffineret sukker på. Presset klump raffinering opnås ved at trykke på den våde raffiner opnået fra massecuite under højt tryk. Tilnærmelse af enkeltkrystaller opnås i denne fremgangsmåde ved presning, og deres adhæsion (cementering) forekommer som et resultat af yderligere krystallisation af saccharose, der krystalliserede fra opløsningen (klersa) til at tørre det komprimerede våde raffineret.

I sukkerraffineret produktion anvendes multiple krystalliseringer, og normalt foregår hver krystallisation af mekanisk og adsorptiv oprensning af sirupper. Således dér cykliske gentagelig procestrin, hvilket resulterer saccharose sukker omdannes til raffineret sukker og ikke-sukker, der har en væsentlig del af saccharosen er melasse koncentreres på raffinaderiet.

Hver cyklus af teknologiske operationer begynder med produktion og oprensning (mekanisk og adsorption) af den oprindelige sirup.

Fra sirupet koges waferne og krystalliseres, som adskilles i krystallinsk sukker og spildevand. Dedikeret af maische interkrystallinske væske kaldet første mørke melasse (melasse grøn) og dannede de andre lette melasse (melasse hvid) ved probelivanii klersom krystaller. Lysstrømmen er fastgjort til sirupen af ​​den samme krystallisering, og den mørke sendes til næste cyklus til rengøring og massering af massekuite.

Der er fem til syv sådanne cyklusser. Samtidig opnås raffineret sukker kun fra de første to eller tre cyklusser. Efterfølgende cykler tjener til desahasharivaniya mørk massekuite af den sidste raffineringskrystallisation. I de sukkerfrie cyklusser opnås ikke det raffinerede korn, men granuleret sukker, der opløses og tilsættes til sirupen fra de foregående cykler.

Den teknologiske produktionsplan for presset raffineret sukker består af følgende grundlæggende operationer:

rensning af sukkersand; Tilberedning af raffineret sirup og klæder; fjernelse af mekaniske urenheder fra sirupen; adsorptionsbehandling; kogning af raffineret sirup opnåelse af en raffinader trykke på mos tørring af det raffinerede sukker.

Før forsyningen af ​​granuleret sukker til opløsningsafdelingen fjernes der store urenheder (stiklinger af garn, sækhunke, halm osv.) På hæklingsfælden. Garnfangeren er en kort båndtransportør med et retikuleret trådbånd strækket over to hjul. Ved bevægelse rykkes båndet kontinuerligt, og granulatet sigtes gennem nettet, og de store urenheder, der tilbageholdes, dumpes i en kasse eller en ophængt pose.

[b] Fremstilling af raffineret sirup og klæder [/ b]

Efter forudgående fjernelse af store urenheder leveres granulat fra lageret til dispenseren til fremstilling af den første raffinerede sirup og klæder. Her sendes det granulerede sukker til en udledningskedel, der er et vertikalt cylindrisk apparat udstyret med en omrører og en indretning til opvarmning med damp. Sukker opløses i varmt vand med kontinuerlig omrører og opvarmning. Efter at have nået den ønskede temperatur med en opløsning (80-85 ° C) og koncentrationen af ​​siruppen pumpes ind i samlingen på tårnet, ligger i en højde 3,0 til 3,5 m over sandfiltre.

Clery indeholder 63-65% tørstoffer, til fremstilling af den bedste kvalitet af granuleret sukker og affaldsprodukter opnået under presning og opskæring af det raffinerede sukker. Raffineret sirup er fremstillet af almindeligt sukker med en koncentration på op til 73% CB.

[b] Fjernelse af mekaniske urenheder fra sirupen [/ b]

Efter tyndkatten forbliver de fine urenheder i sukkeret og trænger ind i sirupen. For at fjerne dem filtreres sirupper gennem stof eller sand (grus) filtre. Mere fuldstændig rengøring opnås ved at tilføje diatomit eller perlit 1 til sirupen (fra 0,1 til 0,25% til massen af ​​tørre sirupstoffer) efterfulgt af filtrering på filterpresser.

[b] Adsorptionsrensning af raffineret sirup og klæder [/ b] [/ b]

For at fjerne pletter fra sirupen og delvist mineral urenheder, behandles sirupen med adsorbenter. Den vigtigste adsorbent i raffinaderiindustrien er knoglerørret, og aktivt (aktiveret) kul af forskellige karakterer anvendes meget mindre ofte. Corrug-and-groove er opnået i specielle planter fra for-jorden og fedtfri knogler af dyr ved calcination i 8-12 timer ved 700 ° C uden adgang til luft. Ved antænding er resten af ​​brændt organisk materiale i form af kulstof foret med et tyndt lag på væggene i det porøse mineralsk skelet af knogler. Gennemsnitlig sammensætning af grits i%: Са3(P O 4) 2 77-78, carbon 7-10, CaCO3 7-8, vand 4-9. Efter calcination afkøles gristene og formales til partikler med en størrelse på 5-15 mm.

Adsorptionsbehandlingen af ​​sirupen er lavet med knogleudskæringer i specielle apparater (adsorbere), som er jern lodrette cylindre fyldt med knogleflis med en diameter på ca. 1 m og en højde på ca. 8 m.

Fra samlingerne installeret 8-10 m over adsorberens hals bliver sirupen fed af gravitationen til adsorberingen under tryk (figur 1). At sukkeret ikke dekomponerer, må sirupens temperatur ikke overstige 85 ° C og pH 7,0-7,5.. Est sirup varighed kontakt med kul for at adskille produkterne fra 2,25 til 3 timer for at forlænge stien af ​​siruppen og øger sin blegning effekt adsorbere er forbundet i et batteri, hvor mere godartede produkterne forarbejdes frisk grist mere og mindre godartet - allerede brugt ( " træt ") grits.

Den sirup, der behandles med adsorbenten, sendes via et kontrolfilter til sirupopsamleren.

Ved filtrering af sirupper taber knogletræet gradvist sin aktivitet, og efter et tidspunkt stopper adsorptionen. - Krupk afsaltes ved vask med varmt vand, aflæsning fra adsorberen og sendt til regenerering.

Fig. 1. Schema for adsorptionsrensning: 1 adsorber; 2 - trykoverskrift; 3-taske filter; 4 - kontrolfilteret; 5 - en sirupopsamling 6 - kedlen 7 - fælde; 8 - pumpen.

Skelne mellem termisk og kemisk regenerering. I det første tilfælde regenerative nibs er først at fordøje i kogende vand i 1-2 timer for at fjerne opløselige stoffer adsorberes af det, derefter skyllet med varmt vand i 3-4 timer, dampes med damp og sendes til en termisk regenerering. Regenereringsprocessen består i kalcinering grits uden adgang af luft ved en temperatur på ca. 500 til 550 ° C i en time i særlige ovne kostekalilnyh forskellige systemer. Ved termisk regenerering af griterne fjernes kun organiske stoffer helt. Uorganiske urenheder skilles kun delvist under vask og dampning. Resten af ​​de uorganiske adsorberede stoffer, hovedsageligt calciumsalte (CaS04, CaCO3), fast greb capillaries. Antallet af dem øges gradvist, hvilket fører til tilstopning af kapillærerne. Derfor producerer ca. hver 10 termiske regenereringer kemisk regenerering af kul.

Før genforarbejdning er gristen forbehandlet med varmt vand, og derefter koges det i 1,5-2 timer i en opløsning af sodavand. Efter afløb af væsken vaskes gristene (4-6 timer) med varmt vand og behandles i en time med saltsyre (ved kogning).

Den sure opløsning er drænet, og crouperne afkøles med en kop varmt varmt vand, indtil chloriderne er helt fjernet.

Efter kemisk regenerering sendes gristene til termisk regenerering.

Med det etablerede arbejde på raffinaderiet er kornets masse omkring 65% af vægten af ​​det raffinerede sukker, hvoraf ca. 14-15% regenereres dagligt.

Regenerering af kul er en meget kompleks, tidskrævende og dyr proces.

For at reducere omkostningerne ved rengøring af adsorption i vores raffinaderiindustri er de aktive aktive kul med høj aktivitet i de senere år blevet meget udbredt.

Fra træ aktiverede carboner i produktion raffinaderi fundet anvendelse hovedsagelig karbofin opnået ved kalcinering af den imprægnerede ZnCb kul eller træ ved en temperatur på 600 ° C.

Den består af mikroskopiske kulstøv.

Den adsorberende virkning af carbofin er meget højere end den af ​​knoglesporet. Derfor kan den samme misfarvningseffekt opnås med et relativt lavt forbrug (0,3-0,5% af vægten af ​​det raffinerede sukker).

tidligere fremstillet 30% vandig suspension af den aktive carbon, som derefter omrøres i 15-20 min med sirup i et periodisk arbejdende blanderen ved en temperatur på 80 ° C.

Den forarbejdede sirup filtreres gennem en filterpresse, og carbofinen kasseres efter en enkelt anvendelse.

Et kraftfuldt værktøj til misfarvning af raffinerede sirupper kan også tjene syntetiske harpikser - ionbyttere.

Det samlede forbrug af ionbyttere er 0,02% til massen af ​​det fremstillede raffinerede sukker.

[b] SEPARATION OF RAPHINED SYRUPES [/ b]

Madlavning fyldmasse fra raffinaderi sirup er ikke fundamentalt forskellig fra den kogende massecuite i sukkerroe produktion. Kun raffinaderier massecuite kogt sukkerroer betydeligt mindre (ca. 50 minutter), på grund af den høje renhed kogt sirup og større deres koncentration (73% DM i stedet for 65%).

Opnåelse funktion raffinaderi fyldmasse - indføring af dens kogende ultramarin, som er et mineral farvestof intenst blåt (80-150 g pr 100 c fyldmassen).

[b] Opnåelse af en raffinaderi [/ b]

En raffineret korn er et halvprodukt, der opnås efter centrifugering og et hul med klæder af raffinerede massecuites. Den består af sukkerkrystaller, dækket med en film af fugtgivende kammerater.

Til centrifugering af massecuite i raffineringsproduktion anvendes løbende drift pulserende centrifuger i vid udstrækning (figur 1). Centrifugen har vandret tromle 4 fremstillet af opslidsede sigter anbragt i serie langs aksen af ​​centrifugen 1, og roterer med en frekvens på 800 omdr / min. Diameterne af tromlerne stiger, når sukkeret udvikler sig. De første (2) og tredje (3) tromler er i både roterende og fremadgående bevægelse.

Centrifugen er indesluttet i et vandret hus, hvor en partition er installeret for at adskille den grønne udstrømning fra den hvide. Udfel gennem et stationært påføringsrør føres kontinuerligt til den første tromle, hvor den begynder sin centrifugering.

Under påvirkning af pulserende stød flyttes sukkeret fra tromlen til tromlen, og fra den fjerde tromle fjernes fra centrifugen. Den tredje tromle er fodret til et hul i limen (5-6% af vægten af ​​massecuite).
Fugtigheden af ​​raffineret korn er reguleret af forbruget af kontorarbejdere og driftstilstanden for centrifugen. Afhængigt af den ønskede styrke af det raffinerede sukker kan fugtigheden forårsaget af de resterende clerer variere fra 1,5 til 3%. Ved fremstillingen af ​​holdbare sukker vælling forlade det maksimalt mulige antal klersa til yderligere efter kompression under tørring krystalliserbar saccharose cementeret monokrystaller sukker stykker.

[b] Tryk på en raffinader [/ b]

Raffinereren presses for at bringe monokrystaller sammen og for at opnå et vådraffineret sukker af en vis form.

Når der trykkes, falder kornets volumen og dets porøsitet, og krystallerne nærmer hinanden.

I dette tilfælde er det formes til stænger af vægt 125 g, som efter tørring ved standard størrelse spaltede stykker eller skiver raffinerede vægt 5,5 g

I det første tilfælde udføres presseprocessen på en presse, hvis hovedarbejdsdel er en cirkel, der er monteret vandret på en lodret aksel. I den er symmetrisk arrangeret gennem rektangulære slots, i hvilke kasser (matricer) er indsat. I disse bokse kommer under handlingen af ​​den trykte enhed kashka. Her er det presset.

Hver matrix har skillevægge, der giver mulighed for at modtage stænger, der måler 24X24X188 mm. Princippet om pressen er vist i fig. 2.

Fig. 1. Pulserende centrifuge.

Fig. 2. Skemaet af indretningen af ​​et bord af en presse.

Under hver fuldstændig omdrejning af en cirkel, der strækker sig omkring 10 s, pressen gør fire korte stop, hvorunder hver matrice sammen med sin punch, danner så at sige en bund af matrixen skiftevis forsinket i 1 til 1,5 i stillingerne I, II III og IV.

I positionen / matricen er forberedt til påfyldning med en mos, for hvilken stansen er sænket.

I position II passer matricen under pakningsboksen og er fyldt med en tyggegummi.

I position III passer matricen under pladen, og stansen stiger op og komprimerer moset i matricen.

I stilling IV skubber stempelet ud en komprimeret våd stang fra matricen, som derefter flyttes til tørremmen eller til transportbåndet.

[b] Tørring af de rå kompakter [/ b]

Tørringen af ​​den raffinerede sukker fortsætter i to perioder, der afviger primært i procesens hastighed. Den første periode er karakteriseret ved intensiv fjernelse af fugt, og den anden - en skarp nedbremsning af processen. Tørring af raffinerede stænger udføres normalt i tunneltørrere, der er to lange isolerede kamre (kanaler), inden for hvilke der er lagt en jernbanevej.

Det første kammer har hul i sidevæggen til lastning og losning af sukker.

Rå raffineret sukker kommer ind i den første kanal (zone I), hvor det opvarmes, og noget af fugtigheden fjernes fra det.

Så flytter trailerne til den anden kanal, hvor hovedmængden af ​​fugt fjernes. Herefter går trailere tilbage til den anden zone i den første kanal, hvor raffinøren køles af luft.

I tunneltørrer er tørretiden for det raffinerede sukker 10-12 timer ved en varmluftstemperatur på højst 95 ° C. Ved tørring af et stærkt presset raffineret sukker (fugt over 2,3%) anvendes vakuumtørrere.

Det tørrede og afkølede raffinerede sukker i form af søjler kommer ind i splittemaskinen i stykker, der måler 22 x 22 x 13-14; 23 x 23 x 12-1 eller 24 x 24 x 11-12 mm. Den færdige raffinerede emballage er pakket med hånd og mekaniserede metoder.

Med den integrerede mekanisering af produktionen af ​​presset raffineret sukker kan en række teknologiske processer knyttes sammen i en enkelt enhed, kaldet en kombination. Den mest rationelle er en mejetærsker, der arbejder ved Moskva raffineriet. Hoveddelen af ​​denne kombination er en roterende presse, der presser sukker i form af dominoer eller terninger. Tørring af stykkerne af det raffinerede sukker i kombinationen kræver betydeligt mindre tid end i tunneltørret. Ved et fugtindhold i en raffinader 1,6 - 1,8% tager tørringen ca. 30 minutter ved en temperatur på højst 70 ° С.

I øjeblikket produceres tre sorter raffineret sukker hovedsageligt: ​​presset knust; Presset øjeblikkeligt; raffineret sukker. Desuden produceres den raffinerede hakkede støbning, i små mængder, med egenskaberne af støbt og vejraffineret (i fint emballage). Afhængig af sorten fungerende GOST 22-66 viser raffineret sukker til flere krav (tabel 1.) af følgende parametre: fæstningen (midlertidig modstand parallelepipedum fragmentering tryk presse), opløselighed i vand (opløselighed af raffineret sukker terning med en kant på 10 mm ved 20 ° C ); fugtighed, renlighed osv.

Renheden af ​​det raffinerede sukker skal være mindst 99,9%; indholdet af at reducere c-achars i det er ikke tilladt over 0,03%. Raffineret granulat skal være individuelle krystaller af saccharose med en størrelse på højst 0,2 mm. Sukkerens fugtindhold må ikke overstige 0,1%.

Nye forretningsidéer

Fødestedet for sukker er Indien. På russisk blev ordet "sukker" lånt fra det græske saccharon. De gamle romere vidste om sukker og tog det fra Indien. I Egypten, da provinsen Det antikke Rom, var hovedaktiviteten genindførsel af sukker fra Indien til Europa. I Rusland dukkede sukker op i XI århundrede, og det kunne kun smag Storhertugen og hans tilhørsforhold. Den første produktion af sukker fra importerede råvarer i Rusland blev åbnet af Peter I. Og i 1809 begyndte Rusland produktion af sukker fra indenlandske råvarer - sukkerroer. Sukker har en lang og interessant historie, og på trods af sin betydelige alder vokser sukkerforbruget kun - hvilket betyder, at hvor efterspørgslen stiger, øges overskuddet der. Hvorfor ikke starte rentabel sukkerraffinering produktion?

Vi overvejer ikke produktionen af ​​granulat. Da denne produktion er ret rummelig, meget teknisk, der kræver store områder og en kontinuerlig produktionsproces, herunder flere komplekse kemiske faser. Denne type forretning - produktion af granulat - refererer til store forretningsprojekter. Og hvis du beslutter dig for at åbne en sådan produktion, så ved du allerede hvordan du bygger denne produktion og til at organisere salget af færdige produkter.

I denne artikel vil vi overveje "sukker" -produktionen mest egnet til små og mellemstore virksomheder - sukker raffineret sukkerproduktion.

Det første raffinerede sukker i form af terninger blev opfundet i Tjekkiet i 1843 af en schweizisk navngivet Jacob Christoph Rad. Han var leder af sukkerfabrikken. Nu på det sted, hvor planten stod - installeres et monument til sukkerraffineret sukker - en hvid terning med et raffineret sukker.

Refiner, terning med en kant i 1 cm, helt opløst i et glas med vand opvarmet til 60 ° C i 11-24 sekunder uden omrøring. Denne test svarer til GOST 12577-67.

Hvad er nødvendigt for sukkerraffinering, forretningsplan

For at åbne sukkerraffineret sukkerproduktion skal du have produktions- og lagerfaciliteter, færdige råvarer - granulat, udstyr til produktion og pakning. Og også en smule vedholdenhed og konstant salg.

Sukker refererer til varer med konstant stabil efterspørgsel. Mange forbrugere foretrækker at anvende raffineret sukker til sine egenskaber. Derfor er produktionen af ​​raffineret sukker med et etableret salg også konsekvent rentabelt.

Den teknologiske produktionsproces er ret simpel, og moderne produktionslinjer er fuldt automatiserede. Klar råmaterialer - granuleret sukker - ved hjælp af varmt vand bliver sirup, sirup filtreres og adsorberes - det rengøres. Det viser sig den såkaldte - raffineret ævle. Den færdige blanding kommer ind i planterne, hvor den tykes og den færdige raffinerede dannes. Raffinering i sådanne planter kan ske ved to metoder - støbning og presning. Den anden metode er den billigste og hurtigste sammenlignet med den første. Casting-raffinøren har imidlertid de bedste forbrugsegenskaber. Af den måde, da egenskaberne af råmaterialet - raffineret blive klar med en gul nuance, til at lave en sne-hvid, raffineret, producenter bruger små mængder særligt frugtfarve, for eksempel en suspension af ultramarin.

Se videoen - en sukkerraffineret sukkerproduktionslinie ved at trykke

Anlæg på markedet kan være indenlandske og importeres med et andet produktionsvolumen - fra flere tons til hundredvis af tons raffineret sukker om dagen.

På samme måde kan man ved fremstilling af farvestoffer og støbeudstyr justere produktionen af ​​figurer.

Det er ikke forskelligt fra det sædvanlige raffinerede sukker, med undtagelse af former og farver, men kan finde sin egen nichemarkedsføring. For eksempel tema caféer og barer. Det er også muligt at arrangere produktion af engangs og souvenirpakker med raffineret sukker til behovene hos store virksomheder og virksomheder - hoteller, store restauranter og virksomheder.

Specielt til hobiz.ru

Læs også:

Spørgsmål, fejlmeddelelser eller typografiske fejl i denne artikel, vær venlig at give en kommentar.

"Teknologi af sukker raffineret sukker"

Studenten i gruppe TM-21b

Krav til kvaliteten af ​​sukker-sand.

De vigtigste faser af sukkerraffinering.

Defekter. Krav til kvaliteten af ​​raffineret sukker.

Pakning, mærkning og opbevaring af sukker og sukkerraffineret sukker.

Sukker er et fødevareprodukt bestående af saccharose af høj renhed. Der produceres to slags sukker: sukker og sukkerraffineret sukker. Sukker er et værdifuldt fødevareprodukt, der består af næsten ren saccharose med en lille mængde andre stoffer og fugt. Det er let assimileret af kroppen, øger arbejdskapaciteten hos en person, styrker nervesystemet, lindrer træthed. En person skal forbruge i gennemsnit 100 g sukker om dagen. Men overdreven sukkerforbrug fører til fedme. Kalorindholdet i 100 g sukker er 374-375 kcal (1565-1569 kJ).

Saccharose har en behagelig sød smag. I vandige opløsninger mærkes sødheden af ​​saccharose i en koncentration på ca. 0,4%. Opløsninger indeholdende mere end 30% saccharose, lækker sød.

Saccharose smelter hurtigt og let. I kroppen, under virkningen af ​​enzymer, er det opdelt i glucose og fructose. Saccharose bruges af menneskekroppen som en energikilde og som et materiale til dannelse af glykogen, fedt, protein og carbonforbindelser.

Fornemmelsen af ​​sukkerens søde smag stimulerer centralnervesystemet, det intensiverer syn og hørelse.

Råmaterialet til sukkerproduktion er sukkerroer (ca. 45%) og sukkerrør, der vokser i regioner med et tropisk og subtropisk klima. Til produktion af sukker anvendes også sukkerplanter som sorghum, majs og palme. Den indenlandske industri producerer sukker fra sukkerroer. Råsukker importeres som halvfabrikata - råsukker, der forarbejdes til kommercielt hvidt sukker.

I vores land, er der hvert år produceres af sukkerroer til 9mln.-tons sukker fra rårørsukker -.. 2-3 millioner tons sukker forbrug per person per år er 42 kg med fysiologisk baserede norme36,5 kg.

Følgende sukkertyper fremstilles: sukker, sukkerraffineret sukker, raffineret pulver.

Sortiment af sukker

I salget kommer sukker og sukker raffineret sukker af forskellige navne, samt raffineret pulver.

Sukkerproducerende konventionelle (finkornet), som er hvidt glans, sød smag, og raffineret, - der er fremstillet ved yderligere oprensning (raffinering) sukkersirup eller omkrystallisation, adsorption af urenheder, herunder melis sædvanligt. I modsætning til konventionelle sukker-sand krystaller af raffineret sukker-sand har udtalt facetter og skinnende fly. Afhængigt af størrelsen af ​​sukkeret er opdelt i små (0,2 til 0,8 mm), medium (0,5- 1.2), en stor (1,0 til 2,5) og meget tæt (fra 2,0 til 4,0 mm). Farven er hvidere end den almindelige sukker, blå farve er tilladt.

Raffineret sukker fremstilles i følgende sortiment:

knust komprimeres og presses i tern - fremstilles ved kompression af granuleret sukker i stænger, som tørres og opdelt på en parallelepipediske stykker af 5,5, 7,5 eller 15 g af en tyk stykke 11 og 22mm, og i form af terninger 4, 8 g;

Ekstruderet knust med egenskaberne af den støbte - fremstilles pressovaniempod højt tryk krystaller af sukker med øget fugt (3-3,5%) i form af parallelepipedumformede stykker danner den samme vægt og tykkelse som dem kompakterede knust;

Ekstruderede øjeblik - komprimering maskiner til fremstilling af granuleret sukker i individuelle stykker af regelmæssig form på 5,5 og 5,9 g, som er placeret i pakninger med 500 eller 1.000 g, sukkeret har en lav styrke og opløses hurtigt i vand;

Presset i små pakninger (vej) - de slipper ud i særskilte stykker op til 7,5 g eller fordobles - på 15 g, som indpakkes i et bånd og en etiket, dette sukker er stærkt nok;

støbt brudt sukkerraffineret sukker - kendetegnes med stor styrke, fremstilles af stykker af uregelmæssig form med en masse på mindst 5 og ikke over 60 g.

Raffineret pulver er en knust sukkerkrystaller med en størrelse på højst 5 mm. Den er fremstillet af smuler (skiver mindre end 5 g), som er dannet i sukkerraffineret produktion.

Raffineret sukker: produktion, gavn, skade

Egenskaber af sukkerraffineret sukker og produktionsmetode. Kalorisk indhold og kemisk sammensætning af det rensede produkt, gavn og skade, når man kommer ind i kosten. Opskrifter af retter, hvordan man ikke laver en fejl ved valg.

Raffineret sukker er et fast sukker, der har undergået yderligere rensning, som følge heraf dets sammensætning er så tæt som muligt på ren saccharose. Råmaterialet til dets produktion er sukkerrør eller sukkerrør. Farve afhænger af typen af ​​råmateriale. Når du laver et produkt fra sukkerroer, bliver det hvidt eller med en blålig farve, sukkerrør - lysebrun. Smagen af ​​forskellige typer af produkter er praktisk talt den samme. En raffineret forbruger tilbydes i form af et spredt pulver med krystaller af forskellig størrelse (sand og pulver), pressede lag og terninger. Hovedapplikationen er tilberedning. Yderligere - den medicinske og kemiske industri.

Hvordan sukker raffineret sukker?

Fremstillingsprocessen begynder med indsamling af råvarer. Hvis det sukkerroer, er det raked i skår og derefter afsendt til den fabrik, hvor vasket og fordelt i rengøring tragte ved at hælde mørtel. Fremstillingen af ​​raffineret sukker udføres i første fase ved anvendelse af den samme algoritme som råproduktet.

Efter bakteriologisk rensning rå vasket, hakket, ekstraheret sukkersirup i særlige anlæg, og derefter underkastet primær filtrering ved passage gennem en porøs skillevæg med perlit. Væsken inddampes, krystallisation udføres i en vakuumenhed. Den resulterende blanding er repræsenteret ved saccharose med melasse (melasse). Den placeres i en centrifuge til fraktionering.

Hvordan man laver raffineret sukker fra rå råvarer:

 • Brugt - opløses i vand, opvarmes til en temperatur på + 85 ° C, og sirup koges til 73% koncentration. Genfiltreret ved hjælp af mineralske fyldstoffer - grus eller perlit.
 • Det rensede stof sendes til adsorptionsplanter. Ved den første rensningsfase er sirupet misfarvet, og det andet trin adskiller den sukkerholdige skylning. Kemiske råmaterialer anvendt under processen - aktivt kul. Det er adskilt på genrensning.
 • Den rensede sirup er koncentreret i vakuumenheder. Krystalliseringstemperaturen er + 78 ° С, hvor processen er 70-85 minutter.
 • Mellemliggende (voks) sendes til krystallisatorer udstyret med omrørere og overføres derefter til centrifuger.

Hvis produktionen af ​​granulat er planlagt, tørres den raffinerede kashka til et fugtindhold på 0,1% og sendes til præ-salg forberedelse - emballage.

Hvis det er nødvendigt at trykke, hældes voksen og sendes til karruselplanterne, hvor der opnås briketter. De tørres til den nødvendige luftfugtighed - 0,2-0,3%, så deles eller skæres i stykker af den krævede størrelse.

Det raffinerede sukker fremstilles i form af presset instant sukker. Kvaliteten af ​​slutproduktet afhænger af komprimeringsgraden.

Når der laves pulveriseret sukker hjemme, er det sædvanlige raffinerede sukker malet på en kaffekværn eller med en blender. Raffineret pulver i fabrikken er ikke fremstillet af granuleret sukker, men fra affald ved pressning og skæring af briketter. Krystaller er malet i en mølle, stivelse tilsættes - oftere kartoffel (3% af det samlede volumen). Hvis dette ikke er gjort, kager produktet, når det opbevares og krystalliseres. Fugtindholdet i pulveret er 0,2%. Forskellen mellem raffineret pulver og sand er en øget næringsværdi.

Sammensætning og kalorieindhold i raffineret sukker

På trods af mangel på fedt, fører en stor del af denne type slik i kosten på baggrund af lav vitale aktivitet til vægtforøgelse.

Kalorindhold i sukkerraffineret sukker fra sukkerroer - 400 kcal pr. 100 g, heraf:

 • Proteiner - 0 g;
 • Fedtstoffer - 0 g;
 • Kulhydrater - 99,9 g;
 • Vand - 0,1 g.

Ernæringsværdien af ​​et produkt fremstillet af sukkerrør er 397-399 kcal pr. 100 g.

Ved sammenlægning af en daglig kost kan denne forskel ignoreres. Den højere pris skyldes ikke det øgede indhold af nyttige stoffer, og omkostningerne ved levering - på territoriet af den tidligere CIS-sukkerrør dyrkes ikke i industriel skala.

På trods af rengøringen i to trin forbliver sukkerraffineret sukker en lille mængde vitaminer og mineraler. I et produkt fremstillet af sukkerrør er de lidt større:

 • Retinolækvivalent - understøtter visuelle funktioner og har en antioxidant effekt.
 • biotin - stimulerer aktiviteten af ​​B-vitaminer, forhindrer tidligt gråt hår, forbedrer kvaliteten af ​​negle og hår.
 • Tocopherolækvivalent - øger immuniteten, reducerer sandsynligheden for maligne neoplasmer i udskillelsessystemer.
 • phosphor - fordeler energi gennem hele kroppen, styrker knogler og muskelvæv og hjælper med at fordøje jod og zink.
 • chlor - normaliserer fordøjelsen og vand-elektrolytbalancen, forhindrer tab af væske.
 • svovl - stimulerer produktionen af ​​galde og normaliserer sukkerniveauet i blodet.

Nyttige egenskaber af sukkerraffineret sukker

På trods af at diætister er enige om at afvise at afvise et produkt af denne type eller foretrække mindre renset, er det ikke helt værd at eliminere det fra kosten.

 1. Accelereret assimilering og hurtig spaltning i komponenter - fructose og glucose. For at advare en diabetisk koma er det nok at sætte en sød terning under tungen.
 2. Fremskynder blodcirkulationen i hjernen og rygmarven, reducerer muligheden for at udvikle aterosklerose.
 3. Reducerer risikoen for gigt og reumatiske ændringer.
 4. Stimulerer produktionen af ​​insulin.
 5. Øger syntesen af ​​serotonin - lykkens hormon.
 6. Spænder nervesystemet, forbedrer visuelle og hjernefunktioner, øger evnen til at huske.

Hvis børnene er alt for lunefulde, svækket under sygdommen, vil raffinørens terning hjælpe med at klare det problem, der er opstået. Som en daglig forfriskning at byde på, er en sådan tilføjelse ikke værd, men engangs brugen af ​​skade vil ikke medføre. Produktet er meget sikrere for små børn end chokolade eller moderne slik. Forresten, i Rusland vidste de om dette, og børnene fik lov til at suge fragmenterne af sukkerhoveder.

Moderat brug af raffineret sukker har ikke negativ indflydelse på kroppen, det stabiliserer den generelle tilstand og hjælper med at genoprette efter udmattende følelsesmæssig og fysisk anstrengelse.

 • Hvorfor er 3-fases vægttab med Dietonus - den mest effektive?
 • Hvad er det med VanTuSlim at folk taber sig til 30 kg pr. Kursus?

Kontraindikationer og skade på sukkerraffineret sukker

Misbrug af et produkt med en høj grad af oprensning medfører ofte en stigning i kolesterol og udviklingen af ​​diabetes mellitus.

Harm sukkerraffineret sukker kan forårsage hos børn, personer med lav aktiv livsstil, i hvilken anamnese som fedme. Bidende søde terninger fører til ødelæggelse af tandemaljen, dannelsen af ​​plak, caries, årsager forstyrrelser i bugspytkirtlen og overdreven frigivelse af insulin i blodet.

Anbefal ikke at introducere børn med en ny smag, før de når op til 3 år.

Opskrifter af retter og drikkevarer med sukkerraffineret sukker

Bedstemødre og bedstefar behandlede den pressede sødme med en vis respekt. Med ham drak de te og behandlede børn. Og til fremstilling af skåle brugt uaffineret billig sand.

I øjeblikket foretrækkes det raffinerede sukker til blanding af dej til delikate desserter og saucer fra gourmetretter. Forresten bør den bruges til bevaring af frugt og grøntsager, som i sammensætningen af ​​det mindste antal ekstra indeslutninger.

Opskrifter med sukkerraffinerede retter og drikkevarer:

 • Dekorative dekorationer til desserter. 1/4 kop raffineret sand hældes i en plade og blandes med 1 spsk. l. kogt vand. Rør godt, indtil der opnås en tæt konsistens. Det er let at kontrollere - komprimér blandingen i fadet og glat overfladen. Hvis væsken ikke adskilles, og strukturen forbliver homogen, er støbeformen klar. Forstyrre madfarven - det kan være ujævnt, skriv en sød masse med en kiksform. De udskårne stykker må tørre og bruges til dekoration.
 • Sommer dessert. 4 kølede proteiner er slået sammen med 150 g raffineret sand eller hjemmelavet pulveriseret sukker. Når det bliver muligt at opnå vedvarende toppe, er virkningen fastgjort ved hjælp af majsstivelse - nok 4 tsk. Piskede proteiner skal skinne. Ovnen opvarmes til 90 ° C, spredes på en bagepapir eller hvidt papir - Whatman bedre, sukker blanding jævnt runde med en diameter på 20 cm, hvilket efterlader et lille hul i midten. Bages i 2 timer. Tag ikke ud før ovnen køler af. Hvis præferencen gives til merenguen, som er blød og øm indeni og tørret ovenfra, bages efterretningen ved 130 ° C, og efter 15 minutter reduceres ilden for at reducere temperaturen til 90 ° C. Spred i en skål med høje kanter 250 g flødeost uden fyldstoffer, 1 spsk. l. cremefløde og 2 spsk. l. af pulveriseret sukker. Ferskner eller modne pærer skales og skæres i tynde skiver. Læg fløden i hullet, dekorér med frugtskiver og mynteblade, drys med citronsaft.
 • Punch "Autumn". 300 g raffinerede sukkerterninger gnides med orange og citronskal. Opløs i meget stærk sort te, 3 liter, og lad den blandes. På dette tidspunkt piskede 12 æggeblommer med samme mængde - hvis målt med spisesked - hvidt raffineret sukker. Klæb ud saften af ​​to appelsiner og en citron, sidde til side. Hæld lidt flavored tea til æggeblommer, læg på ilden, og hæld den resterende drik uden at stoppe for at blande. Varm op til de første bobler. Derefter fjernes beholderen fra pladen, hæld en blanding af saft, tilsæt rom eller cognac til smag. De drikker af lange briller i en varm form. Du kan eksperimentere ikke kun med alkohol, men med andre ingredienser.
 • Drikke "Effekt". Det er forberedt i nærværelse af dem, som det er planlagt at overraske. I en kop, og helst i skålen, så du kan se bedre, hæld 1 el. l. revet bitter chokolade, top - 1,5 tsk. kaffe, obligatorisk naturlig. 2 kuber af et raffineret sukker anbringes på toppen. Fyld med alkohol, vodka eller cognac, sæt ild til. Når sukkeret brændes, hæld kogende vand. Dekorer med et stykke citron.

Interessante fakta om raffineret sukker

Ud over de sædvanlige typer slik i form af pressede ujævne hoveder, parallelepipeder og sand, fremstilles raffineret affald - krystaller af forskellig størrelse. Et sådant pulver, uden tilsætning af stivelse, anvendes i planter af champagnevin.

Forøgelse af fugtigheden under opbevaring er uacceptabel. Hvis dette sker, dannes en finkrystallinsk film på overfladen, og patogene mikroorganismer begynder at udvikle sig hurtigt.

Uretfærdige sælgere kan engagere sig i forfalskning af varerne og erstatte det raffinerede sukker med det sædvanlige. Forskellen på et bedre produkt er en ensartet farve, øgede reflekterende egenskaber, store, næsten homogene krystaller.

Hvis du planlægger et engroskøb, skal du opløse noget raffineret sand i vandet. Hvis der er et sediment, betyder det, at der er udenlandske tilsætningsstoffer - kridt eller krummer af medicinsk gips. Desværre anvendes sådanne metoder til bedrageriske kunder stadig.

Få mennesker ved, at en raffinader kan brænde. Men for at gøre dette trick, skal kuben først gnides med cigaretaske. Den indeholder kaliumsalte (potash), uden hvilken det er umuligt at aktivere brændingen af ​​saccharose.

Misbrug af raffineret sødme forårsager afhængighed, der minder om den narkotiske manifestation. En person, der regelmæssigt bruger denne type produkt, når han nægter en sød, bliver for meget irritabel, kan han have søvnløshed, ledsmerter, nervøse lidelser. Det er interessant, at afvisningen af ​​almindeligt sukkersand er meget lettere. Eksperimenter på rotter bekræftede ændringerne forårsaget af raffineret sukker på cellulært niveau. En obduktion viste en patologisk lidelse svarende til morfin eller kokain.

Se en video om fordelene og skaderne af sukkerraffineret sukker:

Den konstante pris for sukker raffineret sukker er ikke sat. Omkostningerne afhænger af produktets form, emballagen, udbyttet af sukkerroer og produktionsomkostningerne. For eksempel tilbydes emballagen af ​​den pressede "Tsukor" 500 g i Kiev for 20 UAH., Og i Moskva samme produkt kan købes for 50-70 rubler. Reed raffineret sukker koster en tredjedel mere. Hvis etiketten for rørsukker er den samme pris som rødbeder, er produktets naturlighed tvivlsomt, og det er bedre at nægte køb.

Erhverv på sukker, hvordan man opretter din sukkerfabrik

Et af de mest lovende områder i erhvervslivet i dag er produktionen af ​​fødevarer, eller mere præcist - produktionen af ​​essentielle produkter, der er en del af den vigtigste madkurv. Blandt andet er sådan produktion af sukker.

At lave sukker: et overblik over landets sukkermarked, udsigter til nytilkomne

For perioden 2016-2017. Sukkerproduktionen i hele landet er steget markant. Blandt de afgørende faktorer, der påvirker sukkerforretningens succes i Rusland, kan vi skelne mellem:

 1. Forøgelse af plantningsarealet af vegetabilske afgrøder (sukkerroer, sukkerrør);
 2. Investering af staten og private virksomheder;
 3. Modernisering af industrien (køb af nyt udstyr, reduktion af mængden af ​​råmaterialer og brændstof påkrævet).

Som følge heraf steg bruttoudbyttet af sukker i Rusland med 35%. Og dette på trods af at vejrforholdene i perioden 2016-2017 var langt fra ideelle. Dette blev især følt, da der blev opsamlet sukkerroer i de sydlige dele af Rusland, hvor nedbør ofte faldt i efteråret.

Eksport af sukker forlader meget at ønske. Det overvældende flertal af produkter sælges både inden for landet og på de fælles markeder i grænsestater. Blandt de stærkeste konkurrenter kan spores Hviderusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Brasilien. Forbliv ikke langt bagud og andre EU-lande.

Sukkervirksomhed er en rentabel forretning i Rusland. Derfor er det ikke overraskende, at der er meget konkurrence her. Omkring 33 store sukkerproducenter er nu registreret i Rusland (og det er uden hensyntagen til private virksomheder). Derfor skal nybegynderen gøre en stor indsats for at sikre, at hans produkter succesfuldt sælges på hjemmemarkedet.

Teknologi af sukkerproduktion

Produktion af sukker fra sukkerroer

At få sukker fra sukkerroer er en flerstadig proces, der finder sted i flere faser:

 1. Rengøring af råmaterialer fra urenheder. Sukkerroer på transportøren kommer ind i roervasken, hvor den renses og adskilles fra tunge og lette urenheder;
 2. Skære slag i spåner. Bruges til denne specielle enhed med de mest skarpe knive. Små chips opnået ved roedbearbejdning lettere forarbejdes;
 3. Isolering af saft fra spåner. Diffusionsapparatet adskiller sig fra spånerne med saften af ​​mørk farve, som indeholder 13% sukker. Den resulterende flydende blanding skal gennemgå adskillige oprensningstrin;
 4. Rengøring af saften. Her er den vigtigste metode nedbør af nonsugarer ved hjælp af kalk og kuldioxid. I specialinstallationer filtreres saft med udfældede stoffer, og på udgangen får vi en juice af lysegul farve med en sukkerprocent på 13%. Endvidere præciseres det, når SO2 tilsættes;
 5. Fortykkelse af saft. Til fordelingen af ​​sukker i form af krystaller er 13% af dets indhold ikke nok. Koncentrationen forøges ved fortykkelse af saften til en sirup på fordamperen (60-75% sukker);
 6. Fremstilling af krystalliseret sukker. I vakuuminstallationer undergår sirupet behandling, og som et resultat dannes gul krystalliseret sukker med en strømning (væske) i forholdet 1: 1. Denne blanding kaldes vaffel.
 7. Yderligere behandling af massecuite og produktion af hvidt sukker. Utfel genindtræder centrifugen, hvorefter sukker produceres af højere kvalitet.

Ved produktion af sukkerproduktion fra sukkerroer får vi sukker såvel som forarbejdede produkter: melasse, papirmasse og filterkage.

Melasse indeholder 50% sukker, men undergår ikke yderligere behandling i en centrifuge. Denne ressource kan bruges til produktion af alkohol, citronsyre, dyrefoder. Gødning er lavet af filterkagen. Massen anvendes som en kilde til foderproduktion. Alt dette kan bruges som en ekstra indtægtskilde.

Sukkerproduktion fra sukkerrør

Den grundlæggende ordning for sukkerproduktion fra sukkerrør adskiller sig ikke fra den, der anvendes til sukkerroerproduktion. Imidlertid er processen i sig selv enklere, og der opnås råsukker: et produkt, der ikke er egnet til konsum. Råsukker kan forarbejdes til raffineret sukker enten i fabrikken selv eller i separate planter.

Stadier af sukkerproduktion:

 1. Rengøring af rier fra urenheder;
 2. Knusning og skæring af siv;
 3. Isolering af saft;
 4. Rengøring af saft;
 5. Fortykkelse af saft
 6. Krystallisering af sukker.

Der er nogle funktioner i udstyret på scenen af ​​hakketak. Her anvendes der ud over forkantene knusemaskiner og møller. Knuserne skærer omhyggeligt de hakkede ristestænger, og i møllerne ekstraheres den primære ufiltrerede saft af mørk farve fra den resulterende masse.

Modtaget på output Massen, som er fiber, hedder bagasse. Den har 0,7-0,8% sukker, og den bruges til at producere papir og byggematerialer samt brændstof i kraftvarmeværket. Også melasse og en filterkage dannes under produktion.

Råsukker fremstilles ved kogning af massekuitten af ​​den første filtrering og den anden filtreringsmassekuite. I dette tilfælde er værdien af ​​de opnåede krystaller hovedindikatoren for kvaliteten af ​​et sådant sukker.

Fremstilling af sukker raffineret sukker

Sukkerraffineret sukker er presset sukker, pakket i form af terninger. Produktionen af ​​et sådant produkt er meget rentabelt, men udstyret kræver store finansielle investeringer.

Udstyret er installeret som standard. Dette omfatter apparat-pressovschiki, pakker, apparater til tørring, emballering af sukker i kasser. Glem ikke om udstyret til filtrering på sukkerbehandling.

Trin af raffinering:

 1. Blanding af sukker eller råsukker med vand (du kan tilføje glycerin til stickiness). Her forbereder vi jorden til yderligere filtrering;
 2. Behandling af den resulterende opløsning. Dette omfatter faser af isoleringen af ​​saft indeholdende sukker, dannelsen af ​​sirup og derefter - massecuite (ordningen svarer til produktionen af ​​sukker fra rødbeder eller rister, men behandlingen er mere grundig);
 3. Pakning af vådt sukker i forme, dets presning. Anvendes til dette formål er specielle roterende former samt indtrækningsruller;
 4. Tørring af det opnåede sukker og dets emballage.

Raffineret sukker er en ren saccharose med en andel urenheder på højst 0,1% af moderne krav. Derfor kræver behandling af råmaterialer grundighed og omhyggelighed. Brugen af ​​udstyr af høj kvalitet er en af ​​grundene til den høje pris for denne type forretning. til indholdsfortegnelsen ↑

Produktion af figursukker

Til dato er produktionen af ​​figursukker - dette er en af ​​de nye tendenser i den "søde" forretning. Sukkerraffineret sukker har en standard rektangulær form, men fra disse stykker kan du lave et bredt udvalg af figursukker.

Figureret sukker er oftest lavet til ordre. På markedet kan du finde enkle former for sukker, for eksempel kortdragter, hjerter, stjerner, kranier.

Figureret sukker bruges også som et ornament til andre konfektureprodukter. Naturligvis kan sådanne produkter under ordren variere både i form og størrelse. til indholdsfortegnelsen ↑

Teknologi til produktion af mælkesukker

Mælkesukker er et pulver af gul eller hvid farve, som er dannet af valle. Dette produkt har stor anvendelse, fordi den anvendes i fødevareindustrien, tekniske formål og i farmakologi.

Det er bedst at bruge i produktionen af ​​ostvalle, den er den rigeste i lactoseindhold (ikke mindre end 5%).

Stadier for fremstilling af mælkesukker:

 1. Adskillelse af valle med adskillelse af mælkefedt og kaseinstøv. Det udføres i specielle installationer-separatorer;
 2. Termisk denaturering af serumproteiner og deres filtrering. Det udføres i specielle bade under temperaturen 90-95 grader. i et forsuret miljø. På grund af de destruktive faktorer drejer valleproteinet sig og sætter sig fast, hvorefter det let kan skilles fra opløsningen. Efter filtrering skal "valle" -opløsningen deoxideres ved tilsætning af natriumhydroxid.
 3. Koncentration af valle. Fordampningsprocessen udføres ved en temperatur på ikke mere end 55 grader i nærværelse af antiskumme (afromin, oliesyre). Ved slutningen af ​​kondensationen opvarmes den lærte sirup til 70-75 ° C.
 4. Krystallisering af mælkesukker. Fremgangsmåden kan vare fra 15 til 35 timer med konstant omrøring af sirupen. Den største fare på dette stadium er dannelsen af ​​splejsninger eller druser;
 5. Separation af krystaller fra melasse og deres oprensning. Og rengøringen udføres efter behov. De resulterende krystaller males efterfølgende i specialudstyr, der danner et pulver.

I produktion anvendes også æskeblød valle, men der er særlige træk. For det første udføres ikke forsuring af serumopløsningen under dets denaturering. Og for det andet er selve udbyttet af mælkesukker lidt mindre på grund af fermentering af lactose i produktionsprocessen. til indholdsfortegnelsen ↑

Sådan organiseres en sukkerfabrik

Rumsøgning

Rummet til produktion skal være ret stort, fordi at lave sukker kræver meget samlet udstyr. Separat skal vi være opmærksomme på lageret, tk. sukker har evnen til at absorbere lugte. Derfor skal lageret være godt ventileret og tørt.

Den nemmeste måde er at købe et færdigt værelse. Ved underskrivelse af en kontrakt er det værd at overveje "alder" af både udstyret og selve produktionsstedet. Det er også ikke udelukket muligheden for at vælge et værelse og købe det nødvendige udstyr, men i dette stadium kan du lave mange fejl. Dette gælder især for begyndere.

De vigtigste blokke af sukkerfabrikken er:

 • produktion butik;
 • lager til råvarer og produkter;
 • personlige hygiejneværelser
 • husstandsværelser til personale.

Og selvfølgelig skal lokalerne arrangeres i overensstemmelse med alle krav i loven i Den Russiske Føderation. Dette er vigtigt, fordi begyndere kan få en stor bøde.

Ansættelse af personale

Når du åbner din sukkerforretning, skal du straks tænke på arbejdsteamet. Det skal nødvendigvis omfatte folk med følgende specialiteter:

 1. Direktør for selskabet;
 2. Faktisk er arbejderne ikke mindre end 10 personer;
 3. Leder af indkøb og salg;
 4. mekaniker;
 5. sikkerhedsvagter;
 6. rengøringsmidler;
 7. Revisorer.

Registrering af dokumentation

Sæt din produktion på statsregnskab er det første skridt, når du registrerer en virksomhed. Der er to varianter af begivenheder: Du anbefaler enten dig selv som en IP eller som en LLC. Sådan dokumenterer du forretningsaktiviteter kan du finde ved at klikke på de relevante links. Sidstnævnte mulighed er praktisk fra et praktisk synspunkt, fordi der er åbne veje til samarbejde med store virksomheder. IP'en har ikke en sådan mulighed.

Følgende dokumentation er påkrævet for registrering:

 1. Registreringsattest for virksomheden
 2. Konklusion af brandvæsenet om overholdelse af produktionslokaler med alle sikkerhedsstandarder
 3. Certifikat for produktkvalitet, fastsættelse af dens overholdelse af kravene i særlige GOSTs
 4. Certifikat for produktionsniveau fra Rostekhnadzor;
 5. Sanitær og epidemiologisk konklusion.

Listen er omtrentlig, så kontroller i forvejen behovet for dette eller det pågældende dokument. til indholdsfortegnelsen ↑

Den økonomiske side af forretningen

Sukkerproduktionen kræver en betydelig investering i starten. Derfor er analysen af ​​den økonomiske situation under åbningen af ​​et sukkerproduktionsanlæg en af ​​en forretningsmands hovedopgaver.

Køb af klare lokaler med alt udstyr koster omkring 30 millioner rubler. uden at tage hensyn til lønninger for medarbejdere, levering af råvarer og reklame (som vil tage yderligere 1-5 millioner rubler.). Der er også mulighed for at leje et værelse og etablere din egen produktionslinje. Her skal startkapitalen være mindst 5 millioner rubler. underlagt gode overskud og et stort antal produkter.

40 tusind rubler. Er prisen på 1 ton sukker. I betragtning af at den mindste acceptable mængde produkter er 30 tons pr. Måned, vil du i løbet af denne periode have 1,2 millioner rubler. I indledende faser kan indkomsten begrænses til 200 tusind rubler / måned, så tilbagebetalingsperioden varer i 1-2 år med kontinuerlig drift. til indholdsfortegnelsen ↑

Søgning af forsyningskanaler til råvarer til produktion

Den vigtigste ressource til produktion er sukkerroer eller sukkerrør. Leverandører kan være både indenlandske iværksættere og udenlandske konkurrenter (Frankrig, Tyskland, USA). Nu praktiseres brugen af ​​alternative typer af råmaterialer, blandt hvilke der er:

 1. Japansk stivelse ris;
 2. Palm saft fra Asien;
 3. Stængler af bær sorghum fra Kina.

Markedsføring og salg af færdige produkter

Sukkervirksomhed er en industri med et højt konkurrenceniveau på markedet. For ejeren af ​​en sådan produktion er spørgsmålet om markedsføring fortsat naturligvis åben. Hvad skal du gøre, når du starter et nyt firma?

 1. Etablere måder at markedsføre produkter på. Det kan være catering, købmandsforretninger, konfektureproduktion. Glem ikke om yderligere indtægtskilder i form af affald (melasse, papirmasse, filterkage);
 2. Opret din egen hjemmeside. Så det bliver lettere for dig at "PR" dine produkter og give oplysninger om det;
 3. At komme med et originalt logo, for at udvikle dit mærke. Glem ikke dit eget design af pakker til sukker.

Et af de vigtigste skridt, der giver succes i den valgte virksomhed, er at skabe en kultiveret detaljeret forretningsplan, der vil gøre det muligt at forestille sig "billede" af fremtiden og undgå mange af de faldgruber, der er forbundet til spirende iværksættere.

Sukkerproduktion i videoen